logomatwyj

Nauka, zabawa, ciężka praca i doskonała powtórka przed maturą!

Drodzy Nauczyciele! Przedstawiamy zupełnie nową ofertę powtórzenia maturalnych doświadczeń chemicznych. To będą dwa intensywne dni z pełnym omówieniem eksperymentów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na jakiej zasadzie to działa? Ekipa Centrum Chemii w Małej Skali może odwiedzić Twoją szkołę w dowolnym miejscu Polski. Oferujemy aż 18 godzin dydaktycznych zajęć laboratoryjnych! Nie zaprzątajcie sobie głowy tym skąd weźmiecie sprzęt czy odczynniki – wszystko zapewniamy w cenie kursu. Po prostu zbierzcie grupę uczniów (min. 25 osób) i zgłoście się do Nas! Jeśli jesteście zainteresowani, zapoznajcie się ze szczegółami naszej oferty.

Odbiorcy

 Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych maturzystów, a także uczniów pozostałych klas szkół ponadgimnazjalnych pragnących poszerzyć swoją wiedzę praktyczną oraz uzyskać lepsze wyniki na maturze podstawowej i rozszerzonej z chemii.


Tematyka zajęć

Chemia ogólna i nieorganiczna I

1. Poprawny opis doświadczenia chemicznego (nauka przeprowadzania, projektowania i poprawnego opisywania eksperymentów – rozróżnianie obserwacji od wniosków).

2. Badanie właściwości metali i niemetali.

3. Reakcje jonowe: dysocjacja elektrolityczna, badanie odczynu roztworów wodnych, reakcje hydrolizy).

4. Tlenki – otrzymywanie, określanie charakteru chemicznego, badanie odczynu.

5. Kwasy a wodorotlenki – otrzymywanie, reakcje zobojętniania, właściwości.

6. Sole – otrzymywanie, badanie właściwości, wybrane reakcje.

Chemia nieorganiczna II i chemia fizyczna

1. Reakcje zachodzące z wymianą elektronów, utlenianie i redukcja związków manganu, chromu, żelaza i miedzi.

2. Badanie czynników wpływających na szybkość reakcji chemicznych.

3. Amfoteryczność metali i ich związków chemicznych.

4. Procesy związane z wymianą energii i materii – procesy endo- i egzoenergetyczne itp.

Chemia organiczna

1. Porównywanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.

2. Modelowanie reakcji chemicznych w chemii organicznej.

3. Próby charakterystyczne, identyfikacja grup funkcyjnych (próba Tollensa, Trommera itp.)

4. Pochodne węglowodorów – tłuszcze, białka i cukry.

5. Wybrane zagadnienia – czyli na co zwrócić uwagę.

 

Kilka słów o kursie

Opiekunem merytorycznym zajęć jest  dr Aleksander Kazubski – kierownik Pracowni Dydaktyki Chemii UMK, pracownik Centrum Chemii w Małej Skali. Zajęcia prowadzą pracownicy dydaktyczni Centrum Chemii w Małej Skali. Kurs to intensywne 18 godzin zajęć DOŚWIADCZALNYCH! Jest to znakomita powtórka przed maturą, sprawdzenie się, nauka projektowania eksperymentów chemicznych i doskonała zabawa.

Terminy kursów

Kurs będzie się odbywał przez cały rok. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się spotkania w wakacje, które nadal utrzymujemy! Kurs trwa dwa dni! Gotowość uczniów należy zgłosić mailowo lub telefonicznie.


Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby w kursie wynosi 150 zł. Cena obejmuje aż 18 godzin dydaktycznych eksperymentów! (minimalna liczba uczestników to 25 osób).

 

Pytania, zapisy, ustalenia

Wszystkim sprawami organizacyjnymi zajmują się pracownicy Centrum Chemii w Małej Skali Łukasz Sporny (kontakt@centrumchemii.torun.pl), tel. 793-597-492.

Nie liczy się wielkość miasta i odległość od Torunia. Wystarczy zainteresowana grupa, która przez dwa dni własnoręcznie będzie eksperymentowała!