torunskieforum2010

12 kwietnia 2010r. w Toruniu odbyło się I Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Chemii i Przyrody, które zorganizowali pracownicy Centrum Chemii w Małej Skali działające na Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Spotkanie było ciekawą formą urozmaicenia doświadczalnego warsztatu pracy nauczycieli chemii i przyrody. Tytuł forum „Eksperyment chemiczny – dlaczego jest tak ważny” podkreślał ważność empirycznego poznania chemii.

1

Nasi goście, znani i docenieni eksperymentatorzy przekazywali dobre nawyki pracy laboratoryjnej, prezentowali ciekawe doświadczenia (wabiące barwą i dźwiękiem) oraz zachęcali nauczycieli do stałej interakcji z multimedialnymi środkami wspomagania nauczania.

Swoją obecnością zaszczycili nas: prof. dr hab. Hanna Gulińska (przewodnicząca Sekcji Dydaktyki Chemii PTChem oraz kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii UMK), mgr Krzysztof Kuśmierczyk (były doradca metodyczny ds. chemii miasta stołecznego Warszawy, nauczyciel chemii, który wykształcił ogromną liczbę olimpijczyków), mgr inż. Danuta Jesiak (twórca i opiekun Chemicznego Teatru Prób Łatwopalni z Rogoźna), mgr Maria Korzeniowska (ekspert ds. obsługi kursów e-learningowych, doradca metodyczny nauczycieli chemii z Sanoka), Damian Marks z asystentką (studenci Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Bydgoszczy) oraz mgr Rafał Lewicki (specjalista ds. chemii Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych).

2

Pierwotna nazwa spotkania Regionalne Forum Nauczycieli Chemii musiała zostać zmieniona, ze względu na spore zainteresowanie nauczycieli. W tej nietypowej formie warsztatów wzięły udział 153 osoby. Warto podkreślić, że nauczyciele z miast województwa kujawsko-pomorskiego stanowili 1/3 ogółu. Było nam niezmiernie miło gościć szkolnych dydaktyków z Poznania, Warszawy, Wrocławia, Sanoka, Szczecina, Gdańska, Łodzi, Gniezna, Koszalina, Konina, Krakowa, Katowic, Zielonej Góry, Jeleniej Góry, Lublina, Pruszcza Gdańskiego oraz wielu innych miejscowości, nawet z bardzo odległych zakątków Polski.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części:

1)      Wykład połączony z pokazem, stanowiący teoretyczne wprowadzenie do tematyki warsztatów,

2)      Zajęcia laboratoryjne, dające możliwość własnoręcznego przeprowadzenia doświadczeń, wspomaganych multimedialnymi środkami przekazu.

3

Poniżej przedstawiamy dokładny plan forum.

szczegolowyplan2010

Część pokazowa to wykład prof. dr hab. Hanny Gulińskiej, prezentujący dorobek szkolnych dydaktyków chemii, nawiązujący do ciekawych doświadczeń demonstrowanych przez studentów z Bydgoszczy (w pełni uzasadnionych dydaktycznie).

5

Część warsztatowa pozwalała na pracę w znacznie mniejszych grupach. Nauczyciele mogli skorzystać z dwóch różnych zajęć:

a)      Zupełnie nowych doświadczeń, wykonywanych w technice chemii w małej skali (dr A. Kazubski, D. Panek, Ł. Sporny)

b)      Wyjątkowych eksperymentów wspartych multimediami (prof. dr hab. H. Gulińska i przyjaciele oraz mgr R. Lewicki)

Organizatorzy zapewnili kilka niespodzianek. Jedną z nich było wstępne show Mateusza Stępniewskiego – ucznia klasy I szkoły podstawowej, wychowanka Centrum Chemii w Małej Skali. Młody eksperymentator z należytą starannością rozpoczął spotkanie prezentacją czterech doświadczeń, związanych z otrzymywaniem i identyfikacją różnych gazów. Demonstracja pokazała jak ciężką pracę Mateusz włożył w przygotowanie się do pełnej analizy eksperymentów.

4

Liczymy, że każdy uczestnik w pełni wykorzystał możliwości forum. Już dzisiaj obiecujemy, że w przyszłym roku Centrum Chemii w Małej Skali zorganizuje II spotkanie, podczas którego postaramy się jeszcze bardziej zaskoczyć!

Osoby odpowiedzialne za organizację: dr Aleksander Kazubski, Dominika Panek, Emilia Dobrowolska, Piotr Wróblewski, Łukasz Sporny

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i uczestnictwo w forum. To właśnie dzięki Wam spotkanie było tak udane!

Informacje dla uczestników (przed i po spotkaniu)

1) Mapa (plan miasta) z uwzględnieniem położenia Wydziału Chemii UMK – http://www.umk.pl/przewodnik/torun/plan_Torun.png

2) Uniwersytecki Przewodnik po Uczelni – http://www.umk.pl/przewodnik/

3) Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje pomocy w dotarciu, organizacji noclegu, bądź innych informacji, zachęcam do kontaktu – Łukasz Sporny, prywatny numer: 781-958-478