3forum2012

23 listopada 2012 r. odbyło się III Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Chemii i Przyrody. Całość odbywała się w salach Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Darmowe spotkanie zostało podzielone na część wykładową i zajęcia warsztatowe. W semestrze zimowym postanowiliśmy zorganizować jednodniowe forum (w związku z Państwa prośbami). W związku z organizacją przygotowano specjalne doświadczenia – trudne do realizacji podczas lekcji, przekładając je na proste i zarazem zjawiskowe metody pracy. Podczas spotkania każdy nauczyciel znalazł coś dla siebie – niezależnie czy pracuje w szkole podstawowej, gimnazjum czy nowym liceum.

Naszymi wykładowcami byli: dr Aleksander Kazubski – kierownik Pracowni Dydaktyki Chemii UMK, pierwszy w kraju popularyzator techniki chemii w małej skali oraz Członkowie Koła Chemicznego „Słowak” (Tomasz Warcholak, Wojciech Zięba, Monika Bal i student Łukasz Nuckowski) pod batutą mgr inż. Agaty Zięby Warcholak.

Plan odbytego forum

3forumplan(kliknij na plan żeby go powiększyć)

Kilka istotnych informacji:

  • Uczestnictwo w spotkaniu było bezpłatne!
  • Uczestnictwo poświadczone było certyfikatem Centrum Chemii w Małej Skali, partnera PDCh Wydziału Chemii UMK w Toruniu.
  • W zajęciach brało udział 123 nauczycieli z całego kraju.

W części pierwszej spotkania uroczyście przywitano Nauczycieli (w imieniu Wydziału Chemii UMK – dr A. Kazubski, z ramienia Centrum Chemii w Małej Skali – mgr Łukasz Sporny).

iiif1

Najważniejszym elementem części wykładowej była aktywizująca forma pokazu przeprowadzonego przez Koło Chemików „Słowak” z I Liceum Ogólnokształcącego z Przemyśla w składzie: Monika Bal, Tomasz Warcholak, Wojciech Zięba i student Łukasz Nuckowski. Nad częścią merytoryczną czuwała mgr inż. Agata Zięba-Warcholak.

Pokaz „Legenda o magu Irydzie i księżniczce Formalinie” przeniósł słuchaczy do świata eksperymentów chemicznych nasyconych ogniem, dźwiękiem i zapachem. Momentami przenosił do świata wirtualnego, niekiedy natomiast angażował wszystkie możliwe zmysły.

iiif2

Po przerwie kawowej uczestnicy wysłuchali wykładu połączonego z audiowizualną demonstracją doświadczeń chemii organicznej. dr Aleksander Kazubski wraz z mgr Dominiką Panek, wykorzystując techniki multimedialne wykonali kilka cyklów przemian związków organicznych. Nie obyło się bez alkoholu etylowego… oczywiście w małej skali.

iiif3

Część warsztatowa oferowała uczestnikom następujące zajęcia:

  • eksperymenty w technice chemii w małej skali użyteczne podczas lekcji przyrody (mgr Piotr Wróblewski),
  • IBSE w naukach przyrodniczych – technika chemii w małej skali innym spojrzeniem (mgr Dominika Panek i mgr Łukasz Sporny),
  • Chemia fizyczna w kropli cieczy – doświadczenia problematyczne okiem dydaktyka (dr Aleksander Kazubski, P.T. Emilia Dobrowolska).

iiif4

Przydatne informacje dla uczestników

1) mapa Torunia z uwzględnieniem ważnych miejsc (pdf)

2) Przewodnik po uczelni