2kurs1

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w letnim kursie Nauczycieli!

W wakacje 2020 r. przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowy kurs pełen ciekawych eksperymentów!

schooLAB
eksperyment w kształceniu przyrodniczym każdego etapu

13-16 lipca 2020 ONLINE – pierwsza edycja
24-27 sierpnia 2020 ONLINE – druga edycja

przejdź do strony kursu (druga edycja)

nauczyciele chemii, przyrody, biologii i przedmiotów przyrodniczych

Pytania?

Wszystkim sprawami organizacyjnymi zajmują się Łukasz Sporny i Piotr Wróblewski z ramienia Centrum Chemii w Małej Skali (kontakt@centrumchemii.torun.pl)tel. 793-597-492.

2kurs3

Hasła kursu w roku pandemii

Atmosfera, eksperymenty, doświadczenia przez ekran, interakcja, panele dyskusyjne, nauczycielu – twój głos się liczy, jak znaleźć równowagę, odczynniki z apteki, escaperoomy, e-lekcje inaczej, list w butelce – lekcja z przygodą i przyrodą, sketchnotki – najtrudniejszy pierwszy krok, TIK na TAK, wspólne wieczory, mała skala jakiej nie znacie, „ekotriki” dla każdego, rady w projektowaniu doświadczeń szkolnych, bogata paczka dla każdego, razem znaczy więcej, IBSE ma moc.

2kurs8

Prelegenci i zagadnienia poruszane podczas kursu

2kurs4

2kurs6

2kurs7

2kurs5

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli chemii, biologii i przyrody, uczących na różnych poziomach edukacyjnych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę praktyczną i uzyskać większą efektywność nauczania.

Doświadczenie wielu edycji pokazało, że przygotowane pomysły znajdują znakomite zastosowanie podczas lekcji i zajęć kółek zarówno w szkole ponadgimnazjalnej i szkole podstawowej. Z ankiet ewaluacyjnych wynikała również konieczność działania interdyscyplinarnego (stąd zapraszamy przyrodników).

2kurs9

Stały koszt dla wszystkich! Ze względu na pierwszy taki sposób prowadzenia (online), wprowadziliśmy jednakową, stałą kwotę 400 zł dla indywidualnego uczestnika. Posiadamy statut jednostki oraz wszystkie uprawnienia do wystawiania faktur, rozliczanych czy to przez osoby indywidualne czy przez płatnika (szkołę, gminę itp.). Kliknij aby otworzyć statut

statut Centrum

2kurs10


Nadal nie jesteś przekonany – spójrz co udało się stworzyć uczestnikom poprzednich edycji – http://www.centrumchemii.torun.pl/?page_id=2279


Materiały wyłącznie dla uczestników pierwszej edycji – certyfikaty, nagrania, karty pracy

buttonkurs2020

to jest link dla Osób biorących udział w pierwszej edycji!!!