!Lato ONLINE 2020

l20201

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w letnim kursie Nauczycieli!

W wakacje 2020 r. przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowy kurs pełen ciekawych eksperymentów!

schooLAB
eksperyment w kształceniu przyrodniczym każdego etapu

13-16 lipca 2020 ONLINE

nauczyciele chemii, przyrody, biologii, geografii i przedmiotów przyrodniczych

buttonkurs2020

Pytania?

Wszystkim sprawami organizacyjnymi zajmują się Łukasz Sporny i Piotr Wróblewski z ramienia Centrum Chemii w Małej Skali (kontakt@centrumchemii.torun.pl)tel. 793-597-492.

l20202

Hasła kursu w roku pandemii

Atmosfera, eksperymenty, doświadczenia przez ekran, interakcja, panele dyskusyjne, nauczycielu – twój głos się liczy, jak znaleźć równowagę, odczynniki z apteki, escaperoomy, e-lekcje inaczej, list w butelce – lekcja z przygodą i przyrodą, sketchnotki – najtrudniejszy pierwszy krok, TIK na TAK, wspólne wieczory, mała skala jakiej nie znacie, „ekotriki” dla każdego, rady w projektowaniu doświadczeń szkolnych, bogata paczka dla każdego, razem znaczy więcej, IBSE ma moc.

l20208

Prelegenci i zagadnienia poruszane podczas kursu

l20203

l20206

l20207

l20205

l20204

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli chemii, biologii, geografii i przyrody, uczących na różnych poziomach edukacyjnych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę praktyczną i uzyskać większą efektywność nauczania.

Doświadczenie wielu edycji pokazało, że przygotowane pomysły znajdują znakomite zastosowanie podczas lekcji i zajęć kółek zarówno w szkole ponadgimnazjalnej i szkole podstawowej. Z ankiet ewaluacyjnych wynikała również konieczność działania interdyscyplinarnego (stąd zapraszamy przyrodników).

l20209

Stały koszt dla wszystkich! Ze względu na pierwszy taki sposób prowadzenia (online), wprowadziliśmy jednakową, stałą kwotę 400 zł dla indywidualnego uczestnika. Posiadamy statut jednostki oraz wszystkie uprawnienia do wystawiania faktur, rozliczanych czy to przez osoby indywidualne czy przez płatnika (szkołę, gminę itp.). Kliknij aby otworzyć statut. 

l202010

Nadal nie jesteś przekonany – spójrz co udało się stworzyć uczestnikom poprzednich edycji – http://www.centrumchemii.torun.pl/?page_id=2279

Komentarze są zamknięte