Warsztaty z eksperymentu chemicznego wspomaganego multimedialnie / nauczyciele

Pracownicy CTSSC zajmują się również najnowszymi metodami wspomagania zajęć. Należą do nich środki multimedialne. Na naszych zajęciach pozwolimy Państwu poznać tajniki obsługi Tablicy Interaktywnej, Internetu, Kamery Cyfrowej, Kamery Internetowej, Odtwarzacza DVD oraz wielu innych mediów.

Uczestnictwo w zajęciach kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia!!!


Komentarze są zamknięte