AMGEN – Sieć współpracy i samokształcenia

amgen2017logo

Sieć współpracy i samokształcenia

Długość szkolenia: 3 marca 2017r. – 7 kwietnia 2017r.
miejsce: dom (szkolenia on-line) oraz Warszawa (szkolenia stacjonarne)


Link, adres do rejestracji: https://goo.gl/forms/gfZgg78liQuZvz5v2


Prowadzący: Dominika Panek, Łukasz Sporny Centrum Chemii w Małej Skali Toruń

Adresaci: nauczyciele zaawansowani w metodzie IBSE oraz uczestnicy szkoleń Amgen Teach w poprzednich latach (liczonych od początku szkoleń)

Termin: 3 marca – 7 kwietnia 2017 r.

Opis: 16-godzinne interdyscyplinarne szkolenie hybrydowe:

  • Moduł 1: szkolenie stacjonarne (4 godz)
  • Moduł 2: e-learning (6 godz.)
  • Moduł 3: szkolenie stacjonarne (6 godzin)

Stacjonarne elementy szkolenia zawierają obserwacje lekcji IBSE wraz z ich omówieniem oraz dzielenie się doświadczeniem. E-learning, będzie poświęcony podnoszeniu kompetencji nauczycieli w zakresie samodzielnego planowania i przeprowadzania lekcji IBSE oraz tworzeniu własnych scenariuszy zajęć.

Bardzo zachęcamy do uczestnictwa w tej formie!

Link, adres do rejestracji: https://goo.gl/forms/gfZgg78liQuZvz5v2

amgen3

Szczegółowe informacje: http://www.amgenteach.eu/,  www.wcies.edu.pl

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń!

Komentarze są zamknięte