szybkotanioprof

zaluczen

  • wspomaganie twórczego myślenia,
  • sprzyjanie kreatywności i uczenie rozwiązywania problemów,
  • indywidualizacja wykonywania doświadczeń i podwyższenie motywacji,
  • znaczne zwiększenie bezpieczeństwa eksperymentu,
  • możliwość wykonywania doświadczeń, które w standardowej skali mogą być niebezpieczne.

  zalkiesz

  • ogólna obniżka kosztów reagentów i wyposażenia (tania cena),
  • zajęcia z SSC mogą być prowadzone w pomieszczeniach zwykłej sali lekcyjnej,
  • zmniejszenie kosztów przechowywania wyposażenia i odczynników,
  • zmniejszenie kosztów utylizacji zużytych reagentów.

  zalczas

  • łatwe i szybkie przygotowanie doświadczeń,
  • możliwość wykonania większej liczby eksperymentów podczas jednostki lekcyjnej,
  • skrócenie czasu realizacji doświadczeń (pozwala to na dokładniejsze omówienie).

  zalwyp

  • możliwość eksperymentowania nawet w słabo wyposażonej szkole,
  • zastąpienie typowych szklanych elementów nowoczesnymi tworzywami sztucznymi,
  • elementy zestawów są wielokrotnego użytku,
  • zmniejszenie ilości niezbędnych odczynników,
  • zastosowanie chemikaliów tzw. „domowej chemii”.
  • korzystanie z wielu dodatkowych, prostych elementów – dostępnych w handlu.