oszn2016

Specjalnie z myślą o nauczycielach (chemii, biologii i przyrody) Centrum  przygotowało cykl spotkań warsztatowych poświęconych samej technice, możliwości wykorzystania jej w nauczaniu oraz ewentualnej modyfikacji do indywidualnych potrzeb.

Przebieg wszystkich warsztatów:

 • Wprowadzenie „czym jest technika eksperymentu w małej skali”,
 • Zapoznanie z zasadami BHP pracy (ćwiczenia uczniowskie),
 • Własnoręczne eksperymentowanie uczestników,
 • Rady praktyczne (metodyczne), wskazówki i pomoc w zakupie odczynników,
 • Ewaluacja doświadczeń,
 • Podsumowanie warsztatów wraz z wręczeniem certyfikatów.

Terminy wszystkich spotkań stacjonarnych ogłaszamy
w grupie Nauczyciele CHEMII na facebooku

terszkol

Tematyka zajęć dla CHEMIKÓW:

 1.  Wstęp do techniki chemii w małej skali – sprzęt i wyposażenie,
 2. Gazy i ich właściwości (otrzymywanie i identyfikacja),
 3. Chemia nieorganiczna w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej,
 4. Doświadczenia z chemii organicznej w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej,
 5. Wybrane elementy chemii fizycznej,
 6. Elektrochemia w kropli cieczy i nie tylko,
 7. Doświadczenia w ramach projektu edukacyjnego (gimnazjum),
 8. Metoda IBSE w kształceniu przyrodniczym,
 9. Przyroda w szkole podstawowej w kontekście szkoły „ponadgimnazjalnej”,
 10. Mangan, chrom, żelazo i miedź – czyli „trudne pierwiastki” na maturze,
 11. Nowa Podstawa Programowa w szkole – szybkie i tanie eksperymenty,
 12. Doświadczenia na kółku chemicznym (dwie części: chemia nieorganiczna i organiczna),
 13. Wiele innych, zgodnie z prośbami organizatora!

Tematyka zajęć dla BIOLOGÓW:

 1. Izolowanie i wykrywanie związków budujących organizmy, pozyskiwanie i wykorzystywanie energii, (kl. I-III)
 2. Budowa i funkcjonowanie organizmów roślinnych z elementami ekologii, (kl. I)
 3. Budowa i funkcjonowanie organizmów żywych, (kl. II-III)
 4. Biochemia w probówce z elementami enzymologii, (kl. I-III)
 5. Przyroda w szkole ponadgimnazjalnej,
 6. Witaminy w piramidzie żywieniowej (aspekt biochemiczny),
 7. Analiza jakościowa związków pochodzenia naturalnego,
 8. Doświadczenia w Nowej Podstawie Programowej (pomiędzy chem-fiz-biol).

Tematyka zajęć dla PRZYRODNIKÓW:

 1. Wstęp do techniki eksperymentu w małej skali – sprzęt, wyposażenie i wzorcowe doświadczenia,
 2. Gazy i ich właściwości (otrzymywanie i identyfikacja),
 3. Substancje – badanie właściwości fizycznych i chemicznych,
 4. Doświadczenia na kółko przyrodnika,
 5. Rozdzielanie mieszanin,
 6. Właściwości materii oraz zjawiska i procesy gwałtowne i powolne,
 7. Zjawiska fizykochemiczne dookoła młodego badacza,
 8. Czynniki wpływające na szybkość procesów i zjawisk fizykochemicznych.

UWAGA! Uczestnictwo w warsztatach wiąże się z wystawieniem zaświadczenia uczestnictwa i zdobycia umiejętności eksperymentowania w technice małej skali (SSC)! Zaświadczenie / certyfikat uprawnia do wykorzystania wiedzy i materiałów z warsztatów w celu prowadzenia zajęć z uczniami (niezarobkowych) i tylko wyłącznie w tym celu. Zabrania się wykorzystania materiałów i pozyskanej wiedzy w innych przypadkach.