lekcjewsieciduze

W roku szkolnym 2020/2021 Centrum Chemii w Małej Skali przygotowało 15 filmów z doświadczeniami – poziom szkoły podstawowej (chemia 7-8). Zapraszamy do oglądania, polecania uczniom oraz uzupełnienia sketchnotkami narysowanymi przez Annę Żertkę. Projekt realizowany był przez Centrum Cyfrowe w partnerstwie z Google

nazwa odcinka słowa kluczowe film sketchnotka
1. Czy będą wybuchy? BHP, pomiary, metody pracy, rozpuszczalność, barwy, wstęp youtubelogo1 yellow-paint-brush-stroke-9
2. Czy chemik ma oczy fizyka? chemia, fizyka, obserwacje, właściwości, temperatura, przewodnictwo, gęstość, palność, zjawisko fizyczne, reakcja chemiczna, stany skupienia youtubelogo1 yellow-paint-brush-stroke-9
3. Wstrząśnięte czy zmieszane? substancje, mieszaniny, rodzaje mieszanin, podział, metody rozdzielania mieszanin youtubelogo1 yellow-paint-brush-stroke-9
4. Nie wszystko złoto co się świeci? metale, niemetale, właściwości, podział substancji youtubelogo1 yellow-paint-brush-stroke-9
5. Czy reguły są ważne? ważne prawa, prawo stałości składu, prawo zachowania masy, reakcja egzotermiczna, reakcja endotermiczna youtubelogo1 yellow-paint-brush-stroke-9
6. Puszczasz gazy? powietrze, gazy, azot, tlen, tlenek węgla(IV), wodór, ciężar właściwy youtubelogo1 yellow-paint-brush-stroke-9
7. Co kryje się w kapeluszu chemika? wskaźniki kwasowo-zasadowe, odczyn roztworu wodnego, naturalne wskaźniki kwasowo-zasadowe, skala pH youtubelogo1 yellow-paint-brush-stroke-9
8. Ale kwas! kwasy, otrzymywanie kwasów, podział kwasów, właściwości kwasów youtubelogo1 yellow-paint-brush-stroke-9
 9. Gdzie się podziały tamte zasady? wodorotlenki, zasady, otrzymywanie wodorotlenków, właściwości wodorotlenków youtubelogo1 yellow-paint-brush-stroke-9
10. Nie tak słodko jak myślisz? sole, informacje wprowadzające w temat „sole”, metody otrzymywania soli youtubelogo1 yellow-paint-brush-stroke-9
11. Nie tak słono jak myślisz? sole, wytrącanie osadów, ciekawe doświadczenia z solami – wulkan chemiczny, miś żelek, analiza płomieniowa, równania zapisywane w formie jonowej pełnej i jonowej skróconej youtubelogo1 yellow-paint-brush-stroke-9
12. „C” to ważny symbol w chemii chemia organiczna, węgiel i jego związki, węglowodory, alkohole, zima w kolbie youtubelogo1 yellow-paint-brush-stroke-9
13. Srebro, gazy i inne „glutki” napięcie powierzchniowe, barwniki, slime, sieciowanie, próba Tollensa, kwas solny youtubelogo1 yellow-paint-brush-stroke-9
14. Zagadkowa chemia zagadki chemiczne, problem dydaktyczny, wykrywanie grup polihydroksylowych, próba Trommera, wykrywanie skrobi, reakcja biuretowa, destylacja, gęstość gazów youtubelogo1 yellow-paint-brush-stroke-9
15. Tiki chemiczne triki znikający styropian, magazyn wody, płonący banknot, czara ognia, lampa lava youtubelogo1 yellow-paint-brush-stroke-9