Technika chemii w małej skali – nowe spojrzenie na doświadczenia. Zapoznaj się z praktycznymi informacjami o metodzie!!!

O technice chemii w małej skali

Chemia w małej skali (small-scale chemistry – SSC, często określana jako mikrochemia) jest techniką wspomagającą doświadczalne nauczanie chemii w szkołach i na uczelniach wyższych. Polega na pracy z niewielkimi ilościami substancji, co zwiększa bezpieczeństwo eksperymentu, zmniejsza czas jego przeprowadzenia i umożliwia dokładniejsze omówienie. Innowacyjna technika Small-Scale Chemistry pozwala na nowoczesne, całościowe, przejrzyste, przyjazne i aktywizujące podejście do doświadczalnej strony nauczania przedmiotów przyrodniczych uczniów i studentów.

Technika ta wymaga często zastosowania nietradycyjnej aparatury i metodyki stosowanej w takich dziedzinach jak mikrobiologia, biologia molekularna i nanotechnologia. Eksperymenty niejednokrotnie wykonywane są z wykorzystaniem przedmiotów używanych w gospodarstwie domowym. Technika SSC, stosowana do celów dydaktycznych  na różnych poziomach kształcenia, ma ułatwiać efektywne nauczanie poprzez samodzielne wykonywanie przez uczniów (studentów) doświadczeń ukazujących istotę przemian chemicznych. Innym celem tej techniki jest ukierunkowanie nauczających na bardziej empiryczne metody poznawania chemii.

przykładowe eksperymenty ssc

Klasyczny, szkolny sprzęt laboratoryjny, którego często brakuje w szkołach,  można zastąpić innymi łatwiej osiągalnymi elementami. Przy kłopotach finansowych szkół duże znaczenie odgrywa zastępowanie niektórych  tradycyjnych, drogich odczynników chemicznych tańszymi i bardziej dostępnymi substancjami osiągalnymi w tzw. domowej chemii (household chemicals).

Do dzisiaj technika ta doczekała się różnych rozwiązań i  zastosowań. Stosuje się ją między innymi do nauczania chemii w dziesiątkach rozwijających się krajów na różnych poziomach kształcenia, w tym również uniwersyteckim, takich jak: Niemcy, Austria, Szwecja, Portugalia, Japonia, Chiny, USA, Meksyk, Izrael, Egipt, Południowa Afryka, Tajlandia.

Reasumując eksperymentowanie w małej skali zapewnia proste, bardzo bezpieczne i ekonomiczne  przeprowadzenie doświadczenia chemicznego, który dostarcza wykonującemu wszystkich informacji potrzebnych do właściwej interpretacji przemiany i wyciągnięcia stosownych wniosków.

ssc2012

Więcej informacji o technice chemii w małej skali znajdziesz w działach:

Główne cele stosowania techniki SSC:

  •  wzbudzenie zainteresowania uczniów i studentów,
  •  ułatwienie wykonywania doświadczeń poza laboratorium chemicznym,
  •  zastąpienie typowego sprzętu laboratoryjnego innymi substytutami,
  •  zastąpienie klasycznych odczynników substancjami „domowej chemii”.

Jeśli zainteresowała Cię chemia w małej skali zapoznaj się z dostępnymi zestawami SSC.

Nasze marki