logopartnerstwa

Od września 2011r. Centrum Chemii w Małej Skali wprowadziło instytucję „szkoły partnerskiej„. Zachęcamy wszystkich aktywnych Nauczycieli do wspólnych działań naukowo-dydaktycznych. Objęcie szkoły lub klasy opieką naukową daje możliwości rozwoju a nie nakłada dodatkowych obowiązków. Z bezpośredniej współpracy z naszą jednostką mogą skorzystać wybitne szkoły, zainteresowane stałą opieką naukowo-dydaktyczną pracowników centrum.

W ramach współpracy szkoła zyskuje:

 • stałe wsparcie naukowo-dydaktyczne Centrum Chemii w Małej Skali (partnera WCh UMK),
 • specjalną ofertę zajęć dydaktycznych (dostępną tylko dla współpracowników),
 • dodatkowe punkty rankingowe szkoły w ramach współpracy szkoła-jednostka naukowa,
 • dodatkowe punkty wskaźnikowe przy aplikowaniu o granty zewnętrzne (szkoła-biznes),
 • informacje o wszystkich akcjach (organizowanych i współorganizowanych przez centrum),
 • możliwość objęcia klasy o nachyleniu chemicznym patronatem (szczególnie ważne podczas naboru nowych uczniów),
 • wsparcie przy przeprowadzaniu zajęć kursu maturalnego lub egzaminu gimnazjalnego,
 • prowadzenie wspólnych badań z zakresu dydaktyki chemii podczas projektów edukacyjnych,
 • gwarancję najniższych cen usług,
 • możliwość utworzenia klasy patronackiej (poszerzenie oferty dydaktycznej szkoły),
 • zawsze zarezerwowane miejsce w grafiku (terminarzu) oraz wiele innych.

spartn2011

1szkola

2szkola

3szkola

4szkola

5szkola

6szkola

7szkola

8szkola

9szkola

Dodaj komentarz