Szkolne Dni Nauki – Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie

Pokazy chemiczne – Gimnazjum nr 16 Bydgoszcz

Spot Centrum Chemii w Małej Skali

Warsztaty i pokaz – Zespół Szkół w Policach

Dzień chemiczny – Gimnazjum z Myśliwca i Zielenia

Zajęcia szkoły partnerskiej – I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu

Kolejne spotkanie z wyjątkową szkołą – I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu

Wycieczka naukowa to podstawa! – Zespół Szkół im. Staszica w Pile

Zajęcia w ramach szkolnego dnia eksperymentu – Gimnazjum nr 2 Bydgoszcz

Fragment doświadczenia pokazowego – Zespół Szkół nr 3 Mąkolno

Zajęcia edukacyjne – Mechanik w Lęborku